Close

Pagpapahalaga sa Sariling Wika

Dapat ba nating matutunan ang Wikang Filipino?

Base sa panayam patungkol sa Wikang Filipino, ipinahayag ni Professor Sanchez na ang wika ay hindi lang mahalaga ngunit ito rin ay isang pangangailangan ng tao. Ito rin ang kaluluwa ng pagkakakilanlan ng isang mamamayan. Mahalaga na matutunan ang Wikang Filipino lalo na kung ikaw ay isang Pilipino dahil kadikit nito and ating kultura and pinanggalingan.

Hindi basehan ang Wika sa pag unlad ng bayan. Maaari din tayong gumamit ng ibang Wika, Matuto ng ibang Wika, Matuwa sa ibang WIKA, Ngunit hindi uunlad at hindi natin makikilala ang ating sarili sa lente ng ibang Wika.

“Walang bayan ang nagtaguyod ng sarili nilang kabihasnan, kalinangan at umunlad ng hindi nila ginagamit ang sarili nilang Wika”.